WELKOM
BONNENVERKOOP 2011
IN DEN BEGINNE
ATTRACTIE VLUCHTEN
UITSLAGEN
KAMPIOENSCHAPPEN
RINGENLIJST
HISTORIE
CC TENTOONSTELLING
40 JARIG JUBILEUM
DE DOKTER VERTELT
LINKS
LEDEN

Postduiven vereniging Roderlo Ruurlo

Opgericht 22 oktober 1961

Huidig Bestuur

Voorzitter W. Meulenveld
Secretaris G. Voskamp
Penningmeester J. Meulenveld
Lid  G. Wopereis

Huidig aantal leden: 20

Notulen der eerste vergaderingen van de postduiven vereniging Roderlo te Ruurlo

Op 18 oktober 1961 kwamen de Ruurlose leden van de postduiven vereniging Steeds Sneller
in de Keizerskroon voor het eerst bij één.
Dit gebeurde op uitnodiging van het bestuur, daar men het beter vond dat in Ruurlo een eigen
vereniging werd opgericht.
De Voorzitter dhr. Landeweer uit Geesteren vertelde, dat men in Borculo vond, dat de onderlinge
afstanden in de vereniging veel te groot begonnen te worden nu er zoveel nieuwe leden uit
Ziewent en Halle bij kwamen.
Men was niet van plan Ruurlo zo weg te zenden maar hen 1 moederklok plus 3 manden mee te geven.
Als de vereniging ontbonden zou worden moest dit natuurlijk weer terug komen, doch anders ...........

Bovenstaand de eerste zinnen uit de notulen van de oprichting van onze vereniging.

Vanaf het begin
Het eerste onderkomen welke onze vereniging had was de varkensschuur bij de fam Hofman.
Op deze locatie kwam later een winkel de EDAH. Tegenwoordig zit in dit pand de Aldi.

De volgende locatie werd (waar ook de brandweer gehuisvest was) de openbare school in 
de Dorpsstraat, toentertijd al ingericht als bibliotheek.
De ruimte welke wij tot onze beschikking kregen was net genoeg om in te kunnen korven en
klokken af te slaan. Ons natje en droogje haalden wij bij café Ras.
Daar de bibliotheek, na een aantal jaren daar vertoefd te hebben als club, toe was aan uitbreiden,
werden wij naast de brandweer ook verzocht om uit te kijken naar een nieuw onderkomen.

Als vereniging hebben wij diverse mogelijkheden onderzocht voor een geschikte plaats.
Tot wij een plek gevonden zouden hebben, kregen wij van de gemeente een nood klaslokaal
"de Schöppe" als vereningsgebouw tot onzer beschikking.

Op deze plek hebben wij 2 jaar kunnen vertoeven.
Deze twee jaar hebben wij gebruikt, in onderhandeling met de gemeente, te komen tot een
goed eindresultaat.

Ondertussen had de brandweer een nieuwe kazerne gekregen aan de Groenloseweg en op
het industrieterrein had deze organisatie een stuk grond waar op werd geoefend.
Nu deze "oefenruimte" niet meer nodig bleek te zijn kwam deze grond vrij.
De Schöppe, na overleg met de gemeente, konden wij vanuit de dorpskern verplaatsen naar het industrieterrein.
Mede namens de gemeente beschikken wij nu over een prachtig verenigingsgebouw op het 
industrieterrein waar de duivenwagen zonder enig probleem kan komen om de duiven laden.

Waar concoursen wij bij:

Wij concoursen binnen de C.C. de Graafschap, deze C.C. valt binnen Kring 3 van de Afdeling 9.
Binnen C.C. de Graafschap concoursen wij samen met

Steeds Sneller Hengelo
Steeds Sneller Borculo
Pax Snelpost Lochem
P.V. Vorden Vorden
P.V.  de Koerier Zelhem
Reisduif-Bode Doetinchem
Eureka Doetinchem


naar boven